Kontakt

Väskinde Allmänna Idrottssällskap

Väskinde Björkome 466

62275 VISBY

0498-270572

vais@vais.nu

Orgnr 834000-4830

Bankgiro 5557-0402

Medlemsavgifter:
Medlemsavgift för idrottsutövare t.o.m 9 år: 200 kr
Medlemavgift för idrottsutövare t.o.m 14 år: 500 kr
Medlemavgift för idrottsutövare fr.om 15 år: 600 kr + Licens 250 kr
Familjeavgift: 1100 kr + Licenser
Stödmedlem: 200 kr