VAIS SATSAR PÅ PADEL


Padeln är en snabbt växande sport som passar både ung likväl som äldre. För att få ännu fler att utöva denna sociala sport och motionsform satsar nu VAIS på att anlägga en padelbana vid vår anläggning Björkome IP. Grundidén med VAIS padelsatsning är att erbjuda speltid och kurser för barn och ungdomar samt bokningsbara tider för allmänheten. Förhoppningen är att många ska söka sig till banan som kan bli en mötesplats för padelspelare på alla nivåer. Nästa sommar kommer vi kunna anordna nybörjarkurser, seniorpadel, ett eget klubbmästerskap, månadsturneringar och mycket mer!

OCH VI BEHÖVER DITT STÖD

För att förverkliga padelbanan är VAIS delvis beroende av finansiering till projektet genom att sälja spelrätter till privatpersoner och företag. En spelrätt kan enklast förklaras vara en förköpt speltid innan banan är byggd. På detta sätt kan VAIS finansiera banan under byggtiden och de sålda spelrätterna bytas mot speltid på banan när den står klar. Dessutom kommer varje förköpt spelrätt ge mer speltid än vad man betalat för vilket kan ses som en ränta på utlånade pengar! Vi hoppas att du vill vara med och förverkliga padelbanan genom att köpa ett paket spelrätter!

Villkor för köp av spelrätter

Tecknad spelrätt är giltig t.o.m. år 2022. Därefter förfaller ej utnyttjande speltider. Möjlighet att teckna spelrätter är öppen till och med 2021-01-31. Dock uppskattar VAIS om ditt tecknande av spelrätt anmäls så fort som möjligt då en byggstart kan tidigareläggas om investeringsmedel uppnås tidigare.
Anmälan om tecknad spelrätt är bindande och planerad likviddag är 2021-03-01. Information om betalning av spelrätt skickas ut ca två veckor innan likviddatum. Angivna datum är preliminära och kan komma att justeras beroende på utfall.
VAIS styrelse kan eventuellt besluta om förlängd period för att teckna spelrätter. Padelbanan kommer endast anläggas om investeringsmedel uppnås till fullo. Uppnås nödvändiga investeringsmedel kommer styrelsen i VAIS fatta beslut om byggstart senast 2021-04-01. Återbetalning av tecknade spelrätter sker till fullo om padelbanan ej anläggs.
Skicka mail till padel@vais.nu med din anmälan om att teckna spelrätt och ange vilken nivå du önskar. Anmälan ska innehålla namn/firmanamn, adress, epost och telefonnummer. Bekräftelse på tecknad spelrätt kommer via returnerande mail löpande.
För ytterligare information eller om ni är ett bolag som önskar köpa sponsorpaket kontakta VAIS Padels kontaktperson Charlie Siltberg, 0704206669, padel@vais.nu

Nivå Pris för teckningsrätt Värde på presentkort för att boka speltid Antal dagar att ha rätt att i förväg boka speltid Beräknat antal speltimmar
Serve 3000 3500 10 14
Volley 10000 12000 12 48
Smash 25000 32500 14 130

Tidsbokningssystem kommer att levereras av Matchi eller liknande aktör. Riktvärde för timpriser för bokning av padelbanan på Björkome IP är 250 kr/h för medlemmar i VAIS och 350 kr/h för icke medlemmar. Spelare utan medlemskap kan boka bana 5 dagar i förväg och medlemmar kan boka 7 dagar i förväg. Oavsett medlemskap eller ej kan en spelare max ha 5 bokade speltillfällen samtidigt.

Maila din anmälan om köp av spelrätter redan nu så bidrar du till att vi kan anlägga en padelbana vid Björkome IP. Dessutom får du spela upp hela beloppet och mer därtill!