Årsmöte 2021 Hölls Digitalt för första gången i föreningens historia,

Deltagare var följande:

Johan Palmqvist, Saffet Eraybar, Kristina Karlsson, Dan Herlitz,
Charlie Siltberg, Gustav Hansson, Elin Carlsson, Anna Wiman,
Ingrid Norrby-Steneljung, Mikael Karlsson, Gunnar Bergfasth, Cecilia Wahlberg,
Anders Kaungs, Ingemar Törnqvist, Patrik Ljungman, Monica Jansson,
Joakim Thomsson, Arent Bogren.

Vi tackar Johan Palmqvist för Ordförandeskapet.

Vi hälsar Charlie Siltberg, Gunnar Bergfasth och Arent Bogren välkomna in i styrelsen.

I övrigt består styrelsen av Saffet Eraybar (Ordförande), Anders Kaungs (Vice Ordförande), Kristina Karlsson (Ekonom), Dan Herlitz(Ledamot), Gustav Hansson(Ledamot), Charlie Siltberg(Ledamot), Gunnar Bergfasth(Ledamot) Och Arent Bogren(Suppleant).

 

En avtackningssammankomst av Monica Jansson, Ingemar Törnqvist, Ingrid Norrby-Steneljung kommer förhoppningsvis äga rum under sommaren.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften kommer vara oförändrad och årsmötet fastställde även att dessa sektioner avvecklas Budo, Bordtennis, Innebandy och Motion samt att dessa sektioner etableras Boule och Paddel. Årsmötes protokollet kommer finnas tillgängligt så fort det är underskrivet.